Monday, 9 May 2016

Good Thinking

I remember Ogonna Nwachukwu. 


I visited her when she had her first child.


Ogonna Nwachukwu is Ifeanyi Nwachukwu's older sister. 


Ikenna Ifejika is Ogonna Nwachukwu's husband.


Ikenna Ifejika is Ugochi Ifejika's older brother. 


Chigbo Ndubueze longest time.