Saturday, 9 July 2016

In Their Mothers Voices

"Kedu agadi nwanyi ikpo batara na uno a?"  "Kedu agadi nwanyi gi na ya nno na uno na abani anuwa?" 


Butelu ya nni afu."  "Ona enwero ozi ina eje na uno?"  "Nodu ani."  "Chupu ya." 


"Kedu ndi bu psychedelic friends gi?"  "Kedu ife ina agwalu fa?" 


"Ndi oyi . . . . . . . . bukwa oyi m."  Ne ka otofelu uche ya."