Monday, 11 July 2016

When Big Becomes "Oke"

Big is big. 

 

 

Then Big becomes "Oke," for example, :

 
 
 
"Oke - nwa.  Oke - ochicho.  Oke - chukwu.  Oke - afa.  Oke - zie.  Oke - amamife.  Oke - nnoko.  Oke - mkpali.  Oke - ese ma okwu.  Oke - iche uche.  Oke - nsaku.  Oke - ije.  Oke - nzuko.  Oke - ife.  Oke - uche.  Oke - ke.  Oke - nwata.  Oke - i**.  Oke - a**.  Oke - ilo.  Oke - obodo."
 
 
 
 

Do you have any Big? 

 

 

"Oke"