Friday, 3 June 2016

SongWritings

these songs are sung and written by Nigerians.  They have no bearing on any non - Nigerian.  The songs and writings are:

"I loh view view view
Ukwu level level le
always true true true
I loh view view view
I loh view
I loh view
Ukwu level level le
I loh view
I loh view
I loh view view view"

 
"Waka mbe ke ke
Ekene dike ne bi kene
dike ne bi kene bi kene
dike ne bi kene waka njaa"
 
 
"Jangolova fi fi
jangolova ti ti ti ba
kene di mgbolima
gbo ho dii
mgbolima waka mbe
di nkene di"
 
 
"I surrender Chekwube na Kingsilly
Omu melu uwa?
I surrender Chekwube na Kingsilly
Omu melu uwa?
Zanzaa maka da ana ka adaa
ani gini?  Oho.  Telunte
makada ose Nsukka
Anakada ose  Nsukka"


 
 
"nna mbo nto nno ishe ishii asaa
onye odumodu ka ofuta onwelu
ma ata            iyooo
achi kolo achi kolo achi kolo"

 
"Anam agafe na uzo
Nwabuisi nem anya kwe n'isi
anam agafe na uzo
Nwabuisi nem anya kwe n'isi
Osim, "hey you girl bia kene bia kene"
m si ya, "hey you boy don't waste my time"
Onyem cigarette ka m nuo ka m kwere
m nye ya chewing gum ka ota kambido
mgbororo mgbo tigbuo tigbuo dokaa
efe gi.  Ifunugo mama Theresa ebea?
Efe gi.  Mgbororo mgbo tigbuo tigbuo
dokaa efe gi.  Ifunugo papa Theresa ebea?
Efe gi.  Kickie moto omo su pe da da.
Omo su pe.  Omo su pe da da.  Omo su pe.
Ati bubu ya ya bubu ya ya bubu ya ya
ati bubu ya your mama no go know"


"Kpom kpororo mkpomkpomkpom
mkpom kpom mkpomkpororomkpom
mkpomkpomkpomkpom mkpomkporo
mkpom kpororo mkpomkpororom:
abugu za.  Kpom kpororo mkpom
kpomkpom mkpomkpomkpomkpom
roromkpom mkpomkpomkpomkpom
mkpomkpororomkpom kpororo mkp
omkpororom:  abugu ma."
 
 
"Hip Hop lay low lay low
Hip Hop lay low lay low
Hip Hop lay Hip Poppa Hip Poppa
Hip Poppa lay low lay low
Hip Poppa Hip Poppa Hip Poppa"
 
 
"Kpom kpororo kpokorom mkpomkpom
kpom:  eti mgba mgba.  Eso kwana
ti mgba mgba eti mgba mgba mgba.
Kpom kpororo kpokorom mkpomkpom
kpom: a bob ekpu.  Bobby nati Bobby
na - ukwu eze.  Bobby nati  Bobby na -
 ukwu eze.  Bobby shere nshe Bobby
na - ukwu eze.  Bobby Bobby Bobby
na - ukwu eze.  Bobby Bobby Bobby
na - ukwu eze."


"I ka nkaa i wota ije gi.  I ka nkaa
i wota ije gi.  O makana ukwu adiro
gi?  O makana aka adiro gi?  Nma
gi mpa gi na ayu nshi na po.  Ehhhh!
Mpa gi nma gi na ayu nshi na po.  Ehhhh!"
 
 
"Ifem ji likie gi bu na ibiasia bem ututu, inaba.
Ifem ji hatie gi bu na ibiasia bem, iyoba ego."
 
 
"Abo Jessie J
Abo oo Jessie J
Abo Jessie J
Abo oo Jessie J
Shake your partner if you'd like
Abo oo Jessie J
Round and Round if you want
Abo oo Jessie J"
 
 
"Ojuko jujuju jerima
Ojuko jujuju jerima
na osi n'aka nwa jerima
na osi n'ukwu nwa jerima
na nwa bialu obodo
ga agwan ife ofulu
turu za za nza
turu za za nza
a hay"
 
 
"What's up dude?  I do like disi
What's up dude?  I do like dati"


"Onye onye rege rege kpa nle
Onye onye rege rege kpa nle
Oku udu kubara m udu kpa nle
Oku ichaka kubara m ichaka kpa nle
Ukwu luo ana gbabara m egwu kpa nle
Ukwu luo ana gbabara m egwu kpa nle
Onye onye rege rege kpa nle"
 
 
"This girl wanna guy me
Check am now
This girl wanna guy me
Selense
I don't care wonna Sabina
Selense
I don't care wonna Sabina
Check am now
Azi gi za Azi gi za
Selense
Azi gi za Azi gi za
Check am now"


"Okereke Okereke du du du ya ya
Okoroafor Okoroafor du du du ya ya
kwe na oga n'aga, o ga n'aga Ngwo
O ga n'aga, o ga n'aga Ngwo"
 
 
"Ike nwanyi Calabar
meghee, mechie
ike nwanyi Calabar
meghee, mechie"
 
 
"Di m, ike m ana shake?
E h h h h h!! ona eh shake?
di m, ike m ana shake?
e h h h h h!! on eh shake?"
 
 
"Pompido Maradona Tigana style
E h h h h h Pompido Tigana style"
 
 
"Kpa nkpa ikolobia
i kpa nkpa ikolobia"
 
 
"Ala wa la meh, eh!
Nwanne m si mu, bata,
eh.  M bata abata, eh!
Oke okpa agba n'azu uno, eh!
Ogba n'azu uno, eh!
Onye ocha nwunye nna mu o, eh!
Eh!  Eh!  Eh!  Ati ololololo
Gbaba lu m ojo nkoto ojo nkoto ojo nkoto
Awa wa, ije!!!!
Gbaba lu m ojo nkoto ojo nkoto ojo nkoto
Awa wa, ije!!!!"